Thanks – Bí mật kinh doanh online

BƯỚC 2: Di Chuyển Điện Thoại Sang Đây Để Quét Mã ZALO

CHÚ Ý: Nếu bạn dùng máy tính, hãy mở ZALO trên điện thoại lên và quét mã bên dưới đề vào nhóm học

BƯỚC 1: Mở ZALO Trên Điện Thoại Sau Đó Bấm Vào Chỗ Này

Chỉ có 200 suất tại Miền Bắc và 200 suất tại Miền Nam dành cho những người cam kết và chuyển khoản sớm nhất

Chuyển khoản phí tham gia chương trình:

NGÂN HÀNG ACB 201183888

NGUYỄN QUANG HUY
CÚ PHÁP:
“Hoten-sdt-bimatkinhdoanhonlinhe ” 
Số tiền: 199.000đ

TƯ VẤN THÊM

ĐÃ CHUYỂN KHOẢN