Quàn tặng bạn từ Nguyễn Quang Huy

DISC là một công cụ xác định tính cách của người đối diện tại một thời điểm nhất định thông qua quan sát hành vi của họ. 

Anh Nguyễn Quang Huy – CEO Học viện Ocean

TÀI LIỆU NỘI BỘ DÀNH CHO COACH, NHÀ ĐÀO TẠO, TƯ VẤN, CUNG CẤP DỊCH VỤ, BÁN HÀNG

DISC là gì ? Ứng dụng như nào trong bán hàng ? 

Ngay Cả Khi Thị Trường Nhiều Cạnh Tranh Và Tình Hình Kinh Tế Khó Khăn!

Không có vị khách hàng nào là khó tính, không có hợp đồng nào tự dưng trên giời rơi xuống, tất cả đều có mối quan hệ biện chứng với nhau. Vậy thì chúng ta cần ứng dụng DISC trong bán hàng và quản trị nhân sự như nào để đạt hiệu quả tốt nhất.

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

© 2022 Freeup – Bảo Lưu Mọi Quyền – Việt Nam

Privacy Policy

Terms and Conditions

Disclaimer

Chúng tôi không tin vào những chương trình làm giàu nhanh. Chúng tôi tin vào làm việc chăm chỉ, thêm giá trị và phục vụ nhiều người. Và đó là những gì chúng tôi dựa vào để thiết kế chương trình này. Như một sự bắt buộc của pháp luật, chúng tôi không thể và cũng không đưa ra bất cứ đảm bảo nào về khả năng đạt được kết quả hoặc kiếm được bất cứ khoản tiền nào từ những ý tưởng, chiến lược và những chương trình của chúng tôi. Kết quả sẽ phụ thuộc vào bạn. Những con số chúng tôi đưa ra ở đây là kết quả của riêng chúng tôi, nó không có nghĩa bạn sẽ đạt được như vậy. Bạn có thể đạt được kết quả tốt hơn rất nhiều như nhiều người khác đã đạt được sau khi tham gia chương trình, hoặc có thể bạn cũng cần thời gian để đạt được những kết quả đó. Tất cả phụ thuộc vào bạn. Chúng tôi chỉ cam kết rằng sẽ hỗ trợ và phục vụ bạn tốt nhất để bạn đạt kết quả mong muốn.

ĐĂNG KÝ 
THÔNG TIN

TẢI TÀI LIỆU NGAY