Feedback Form – Kế hoạch Kinh Doanh 2022

Chào Mừng Bạn!

Tôi đang lên kế hoạch để cải thiện chương trình LÀM CHỦ GIAO TIẾP, do đó muốn xin ý kiến phản hồi từ bạn sau mỗi buổi học.

Mục tiêu nhằm giải quyết được những vấn đề cụ thể và đặc biệt của BẠN.

Hãy click và nút bắt đầu bên dưới để bắt đầu ngay!

BẮT ĐẦU

Trên thang điểm từ 1-10, bạn đánh giá như thế nào về chương trình này?

TIẾP TỤC

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Chúng tôi đã làm tốt những phần nào trong chương trình này? Bạn thích những gì trong đó?


Vui lòng mô tả càng chi tiết càng tốt.

TIẾP TỤC

Nếu chúng tôi có bất kỳ câu hỏi nào về phản hồi của bạn, chúng tôi sẽ có thể liên hệ với bạn.
Hoặc bỏ qua bằng cách bấm nút Tiếp tục bên dưới và không điền thông tin!

Vui Lòng Cho Chúng Tôi Biết Bạn Là Ai.

Hoàn thành!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Chúng tôi nên làm tốt hơn phần nào?

Có điều gì bạn không thích không?

Xin vui lòng mô tả càng chi tiết càng tốt.

TIẾP TỤC

Bạn muốn học thêm về những kiến thức gì trong chương trình tiếp theo?

Xin vui lòng mô tả càng chi tiết càng tốt.

TIẾP TỤC

TIẾP TỤC

Sẵn sàng
Không sẵn sàng

Bạn sẵn lòng giới thiệu khóa học LÀM CHỦ GIAO TIẾP – THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI này tới bạn bè của bạn chứ?